Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2014

Shadow-Moore
Reposted fromkattrina kattrina viaDariusz Dariusz
Shadow-Moore
5312 2deb
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaDariusz Dariusz
Shadow-Moore
8707 887e
Reposted fromnfading nfading viaMatrionaRasputin MatrionaRasputin
Shadow-Moore
9035 2492
Reposted frommisza misza
Shadow-Moore
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viaperperuna perperuna
Shadow-Moore
2875 8d8e
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaperperuna perperuna
Shadow-Moore
4000 686c
Reposted fromsosna sosna viaperperuna perperuna
Shadow-Moore
Reposted fromnerdanel nerdanel viasatrianna satrianna

May 30 2013

Shadow-Moore
3866 185b
Reposted fromhorses horses
Shadow-Moore
4637 1268
Reposted fromtutaj tutaj viahorses horses
Shadow-Moore
1030 04ee
Reposted fromhermina hermina viahorses horses
Shadow-Moore
Reposted frombethgadar bethgadar viahorses horses
Shadow-Moore
3126 a10e 500
lisowczyk <3
Reposted fromtutaj tutaj viahorses horses

May 19 2013

Shadow-Moore
Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Izraelitcy doktorkowie,
Widnia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę !
Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item aryjskie rzeczoznawce,
Wypierdy germańskiego ducha
(Gdy swoją krew i waszą sprawdzę,
Werzcie mi, jedna będzie jucha),
Karne pętaki i szturmowcy,
Zuchy z Makabi czy z Owupe,
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ów belfer szkoły żeńskiej,
Co dużo chciałby, a nie może,
Item profesor Cy… wileński
(Pan wie już za co, profesorze !)

I ty za młodu nie dorżnięta
Megiero, co masz taki tupet,
Że szczujesz na mnie swe szczenięta;
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item Syjontki palestyńskie,
Haluce, co lejecie tkliwie
Starozakonne łzy kretyńskie,
Że “szumią jodły w Tel-Avivie”,
I wszechsłowiańscy marzyciele,
Zebrani w malowniczą trupę
Z byle mistycznym kpem na czele,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I ty fortuny skurwysynu,
Gówniarzu uperfumowany,
Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, wypasiony na Ikacu,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ględziarze i bajdury,
Ciągnący z nieba grubą rętę,
O, łapiduchy z Jasnej Góry,
Z Góry Kalwarii parchy święte,
I ty, księżuniu, co kutasa
Zawiązanego masz na supeł,
Żeby ci czasem nie pohasał,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I wy, o których zapomniałem,
Lub pominąłem was przez litość,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
Zapewne skarzesz mnie na ciupę,
Iżem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie mnie wszyscy w dupę !…
— Julian Tuwim
Reposted bymischa012hahatunsuccessful-abortionSa7xCCrapetrainzuazuzannazoozianoeturboguziecnancymikkelsen
4021 354d
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaperperuna perperuna
Shadow-Moore
Reposted fromandrius andrius viadesinteressement desinteressement
9952 620f

oxane:

Jonathan Lichtfeld

Shadow-Moore
Shadow-Moore
Reposted fromoski oski viadesinteressement desinteressement

May 18 2013

Shadow-Moore
1359 239b
Denali National Park, Alaska, USA
Reposted fromjudysza judysza viadesinteressement desinteressement
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl